Blog

Nieruchomości
30.06.2019

Od 26 czerwca 2019 egzekucja z nieruchomości rolnej i jej sprzedaż w upadłości łatwiejsze

Jeśli Twoim dłużnikiem jest właściciel nieruchomości rolnych, czyli najczęściej rolnik, to w razie egzekucji z nieruchomości albo upadłości tego dłużnika, sprzedaż nieruchomości rolnych może się stać łatwiejsza.  Dlaczego ?

26 czerwca 2019 r. weszły w życie zmiany ujęte w ustawie z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych ustaw. Jedna ze zmian polega na tym, że w przypadku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego nabywcą nieruchomości rolnej nie musi być rolnik indywidualny. Do wspomnianej zmiany tak niestety było, a alternatywą było jedynie uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie ziemi rolnej.

Napisałam tylko o takiej alternatywie, nie wymieniając możliwości nabycia ziemi rolnej przez bliskich, dlatego że zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie egzekucyjne, a dokładnie zgodnie z przepisem art. 976 k.p.c. w przetargu (w którym sprzedawana jest nieruchomość) nie mogą uczestniczyć bliscy dłużnika wymienieni w przepisie, czyli małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo.  Najbliżsi dłużnika pomimo, że w ich przypadku nie jest konieczny status rolnika, i tak nie mogli i w dalszym ciągu nie będą mogli nabywać nieruchomości w egzekucji, a także w postępowaniu upadłościowym. Co prawda są też tacy bliscy, który rolnikami być nie muszą, a do przetargu  będą mogli przystąpić. Od 26 czerwca do takich zaliczyć można rodzeństwo rodziców i pasierbów.

Wracając do głównej myśli … od 26 czerwca 2019 r. nabywcą nieruchomości rolnej w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym może być każdy, a nie tylko rolnik indywidualny (no i pewne wymienione w przepisach podmioty).

Zawsze jednak są jakieś „ALE”.   

Pierwszym „ALE”

jest to, że zanim nabywca stanie się właścicielem nieruchomości rolnej, to musi się liczyć z tym, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu o nabyciu nieruchomości za zapłatą ceny. Taki wniosek wynika z wyraźnego wskazania, że prawo KOWR przysługuje, jeżeli nabycie nieruchomości następuje w wyniku orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.  

Drugim „ALE”

jest ograniczenie, które polega na tym, że gdy nabywca nieruchomości stanie się już właścicielem, to będzie obowiązany prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszła nabyta nieruchomość, przez okres co najmniej 5 lat (wcześniej był to okres 10 lat) od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. W tym czasie nie będzie mógł nieruchomości zbyć czyli przede wszystkim sprzedać, ale też darować, czy wnieść do spółki ani też oddać w posiadanie innym podmiotom czyli takiej nieruchomości np. nie wydzierżawi. Jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym nabywca będzie mógł przed upływem 5 letniego okresu zbyć lub oddać w posiadanie nieruchomość za zgodą wyrażoną przez Dyrektora KOWR. Wyjątkiem od tego ograniczenia będzie nabycie małej (do 1 ha) nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta bądź tak małej, że łącznie z posiadanymi już nieruchomościami rolnymi nie przekroczy ona 1 ha.

Wniosek jaki mi się nasunął po drugim „ALE” jest taki, że co prawda nieruchomość rolną w egzekucji czy upadłości może nabyć każdy, ale ograniczenia w możliwości zbycia czy oddania w posiadanie będą powodować, że najbardziej zainteresowanymi będą Ci, którzy chcą gospodarstwa rolne prowadzić. Najczęściej będą nimi rolnicy, ale niekoniecznie Ci, którzy odpowiadają definicji rolnika indywidulanego z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Grupa zainteresowanych kupnem nieruchomości rolnej zbywanej w egzekucji czy upadłości powinna być wobec tego większa.     

 

 

Wstecz