Kancelaria Radcy Prawnego


Agnieszka Bohdziewicz

Aktualności
Skarga kasacyjna przyjęta do rozpoznania

Miło mi poinformować, że 23 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowił przyjąć sporządzoną przeze mnie skargę kasacyjną. Sprawa została opatrzoną sygnaturą akt II PSKP 85/22.

Przedstawiam w niej Sądowi Najwyższemu istotne zagadnienie prawne,

czy w aktualnym stanie prawnym dopuszczalne jest zawarcie z prezesem zarządu spółki kapitałowej umowy o pracę na czas określony, odpowiadający czasowi pełnienia przez niego tej funkcji, ulegającej rozwiązaniu z dniem zaprzestania pełnienia przez pracownika funkcji prezesa zarządu.

Wstecz