Blog

Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
06.03.2019

Spłaciłeś kredyt hipoteczny po podziale majątku, a nieruchomość należy do byłego małżonka ?

W takim razie jesteś zainteresowany zwrotem takich spłat na Twoją rzecz, a pogląd zawarty w uchwale Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 30/18 potwierdza, że możesz się domagać ich zwrotu przed sądem pomimo przeprowadzenia sądowego podziału majątku.   

Pisałam w tym wpisie na FB, że Sąd Najwyższy zajmie się istotną dla podziału majątku małżonków kwestią – możliwością żądania zwrotu spłat dokonanych po podziale majątku. To istotne i dotyczące wielu osób zagadnienie, bo obciążenie hipoteką nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków to przecież reguła. W dodatku kredyt stanowi często największy dług małżonków. Trzeba też przypomnieć, że podział majątku nie ma takiego skutku, że uwalnia od długu z tytułu kredytu zaciągniętego na wspólny zakup z małżonkiem. Otrzymanie przez żonę mieszkania czy domu w wyniku sądowego lub umownego podziału majątku nie zwolni męża z jego odpowiedzialności za spłatę kredytu. O zwolnieniu z takiej odpowiedzialności może zdecydować tylko bank, który z reguły nie widzi korzyści w tym, że zamiast dwóch dłużników miałby mieć tylko jednego. Dlatego małżonek, który wskutek podziału majątku nie otrzyma mieszkania czy domu, czyli ten, który przestanie być właścicielem mieszkania, musi się nadal liczyć z koniecznością spłaty długu. Nawet wówczas, gdy umówi się z małżonkiem, któremu przypadnie nieruchomość, że to ten, czyli właściciel i korzystający z mieszkania będzie spłacał kredyt hipoteczny. Taka umowa nie ma bowiem znaczenia dla banku. Jeśli właściciel mieszkania przestanie spłacać kredyt, to bank może zażądać zapłaty długu od tego małżonka, który nie będzie już właścicielem.

Dlatego małżonek, który nie jest już właścicielem nieruchomości powinien mieć możliwość żądania przed sądem zwrotu spłaconych przez niego rat kredytu, który finansował zakup mieszkania czy domu. Wydaje się nawet, że to oczywiste, bo przecież spłaca wartość nieruchomości, która już do niego nie należy. Niestety dotychczas w orzecznictwie sądów – odwołując się do przepisu art. 618 § 3 k.p.c. - przyjmowano, że spłaty dokonane po podziale majątku nie mogą być dochodzone przed sądem. Zatem małżonek, który pozostawał dłużnikiem banku z tytułu kredytu hipotecznego, który spłacał de facto wartość nieruchomości, która należała już do drugiego małżonka, najczęściej byłego, nie mógł liczyć na zasądzenie przez sąd, a jedynie na dobrą wolę byłego małżonka.   

Powołana uchwała zmienia tę sytuację i otwiera drogę do uzyskania zwrotu spłat kredytu hipotecznego przed sądem. Bez konieczności zdania się na dobrą wolę byłego małżonka.  

Wstecz