Kancelaria Radcy Prawnego


Agnieszka Bohdziewicz

Aktualności
#STRAJKKOBIET 28 października 2020

Szanowni Klienci!  

28 października biuro będzie zamknięte. Nie będziemy odpowiadały na maile ani odbierały telefonów. Nie będziemy pracowały. 

 

Przyłączamy się do #STRAJKKOBIET.

 

Wierzymy, że każdej kobiecie służy prawo wyboru oparte o prawo do poszanowania godności, które jest chronione konstytucyjnie.  

 

Ku uwadze polecamy cytat ze zdania odrębnego sędziego TK Lecha Garlickiego, zgłoszonego w stosunku do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28.05.1997 r., K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19.

"W odniesieniu do życia prenatalnego ochrona tego życia podlega niemal wszędzie ograniczeniom wynikającym z potrzeby ochrony nie tylko życia, ale i zdrowia matki. Podlega też niemal wszędzie ograniczeniom wynikającym z argumentów eugenicznych (uszkodzenie płodu) i etycznych (ciąża powstała z przestępstwa). Takie uzasadnienia dla przerwania ciąży znała ustawa z 1993 r., powtórzyła je - choć w innym aksjologicznie ujęciu - ustawa z 1996 r., a ich konstytucyjność nie była kwestionowana ani przedtem ani teraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pozwala to raz jeszcze na wskazanie, że konstytucyjna ochrona życia prenatalnego nie musi mieć wyłącznie symetrycznego charakteru (życie za życie), ale dopuszcza też inne sytuacje, w których zakończenie tego życia jest konstytucyjnie dopuszczalne. Choć więc przerwanie ciąży jest zawsze ingerencją w "istotę" życia płodu, to nie zawsze jest konstytucyjnie zakazane.

W poszukiwaniu wspólnego mianownika dla tych różnych sytuacji, w których wzgląd na ochronę innego dobra niż życie matki uzasadnia przerwanie ciąży należy - jak już była o tym mowa - powołać zasadę godności istoty ludzkiej. Z samej istoty tej zasady wynika moim zdaniem niemożność żądania od kobiety takich ofiar i poświęceń, które w sposób oczywisty przekroczą zwykłą miarę obowiązków związanych z ciążą, porodem i wychowaniem dziecka.”

 

Wstecz