Blog

Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
01.05.2021

Zaległości podatkowe byłego małżonka

Zaległości podatkowe byłego małżonka ... pomimo rozwodu mogą być Twoim problemem.

Gdy rozwiedzeni małżonkowie dochodzą do porozumienia i dzielą wspólny majątek w drodze umowy, to w projekcie umowy podziałowej proponuję, żeby złożyli oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zusowskich oraz przedłożyli na tę okoliczność zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS.

Jeśli się zastanawiasz, dlaczego i czemu to ma służyć, to wyjaśniam:  

Ani rozwód ani podział majątku nie wykluczają odpowiedzialności za zaległości w podatkach i składkach ZUS byłego małżonka, jeśli do powstania zaległości doszło w czasie wspólności majątkowej. Urząd skarbowy czy ZUS mogą się domagać od byłego małżonka również odsetek od zaległości i kosztów egzekucyjnych, które powstały do prawomocnego orzeczenia rozwodu.

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka dotyczy całego jego majątku, a nie tylko tego, który był objęty wspólnością. Jest jednak ograniczona do wysokości przysługującego rozwiedzionemu małżonkowi udziału w majątku wspólnym. Tłumacząc to z prawniczego: jeśli wartość majątku wspólnego wyniosła 200.000 zł, a udziały małżonków w tym majątku były równe (a taka jest właśnie zasada), to skarbówka niekoniecznie musi zajmować stary samochód, który przypadł małżonkowi w podziale, a może zająć rachunek bankowy do wysokości należności podatkowych nie więcej niż na kwotę 100.000 zł.    

Dlatego dzieląc majątek, warto wiedzieć, czy i w jakiej wysokości wchodzi w grę odpowiedzialność za niezapłacone podatki i składki ZUS byłego małżonka. Zwłaszcza, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej takie ryzyko przecież występuje.

Niestety, bez zgody byłego małżonka nie można uzyskać zaświadczenia o wysokości jego zaległości podatkowych. Zatem albo sam zechce o nie wystąpić albo wyrazi zgodę na wydanie zaświadczenia swojemu byłemu małżonkowi. W przypadku składek odprowadzanych do ZUS były małżonek nie ma możliwości wystąpienia o zaświadczenie o niezaleganiu w ich zapłacie; taka możliwość jest zarezerwowana wyłącznie dla płatnika składek.      

 

Wstecz