Blog

Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
19.12.2018

Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego?

Wielu osobom towarzyszy przekonanie, że dopóki pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, to podział majątku nie jest możliwy. To mylny pogląd. Możliwość dokonania podziału majątku jest uzależniona od zniesienia wspólności małżeńskiej, co może nastąpić nie tylko wskutek rozwodu.

Małżeńska wspólność majątkowa ustaje zawsze, gdy ustaje małżeństwo, czyli przede wszystkim gdy dochodzi do rozwodu, ale także w razie śmierci jednego albo obojga małżonków oraz unieważnienia małżeństwa.

Podczas trwania związku małżeńskiego ustanie wspólności może natomiast nastąpić w przypadku

W sytuacji, gdy rozwód nie jest planowany albo gdy nie wchodzi w grę, można rozważyć zawarcie intercyzy, która wprowadzi rozdzielność majątkową. Jak w przypadku każdej umowy, tak i w przypadku intercyzy, do jej zawarcia konieczna jest wola obu stron. O porozumienie czasem trudno, więc wówczas pozostaje jeszcze możliwość żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej, czyli pozwanie małżonka przed sąd.

Wstecz