Blog
Spółki
14.03.2018

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. a zobowiązanie spółki
Agnieszka Bohdziewicz
Kto był lub jest członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj wie, że może ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania, jeśli egzekucja zobowiązań wobec spółki będzie bezskuteczna. Za to o tym,...