Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
27.08.2023

Nabycie do majątku osobistego. Czy wystarczy samo oświadczenie?
Agnieszka Bohdziewicz
Czy wystarczy samo oświadczenie? To pytanie słyszę bardzo często.  Dobrze, jeśli jest stawiane. Równie często spotykam się bowiem z przekonaniem, że o nabyciu najczęściej nieruchomości do majątku osobistego przesądza oświa...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
11.08.2022

Jak działa intercyza
Agnieszka Bohdziewicz
Intercyza nie jest pojęciem zaczerpniętym z języka prawnego. Nie posługują się nim przepisy. Za to jest często spotykana w użyciu.   Nie wiem jak Wy, ale ja spotkałam się tym, że przez intercyzę potocznie rozumie się rozdzielnoś...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
25.02.2022

Dodatkowe żądania w sądowym podziale majątku
Agnieszka Bohdziewicz
Potoczne wyobrażenia o tym, co można objąć podziałem majątku, czasami rozmijają się z realnymi możliwościami. Niejednokrotnie przepisy inaczej niż myślimy zakreślają ramy sądowego podziału majątku.  Sądowy podział majątku mo...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
01.05.2021

Zaległości podatkowe byłego małżonka
Agnieszka Bohdziewicz
Zaległości podatkowe byłego małżonka ... pomimo rozwodu mogą być Twoim problemem. Gdy rozwiedzeni małżonkowie dochodzą do porozumienia i dzielą wspólny majątek w drodze umowy, to w projekcie umowy podziałowej proponuję, żeby z...