Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
01.05.2021

Zaległości podatkowe byłego małżonka
Agnieszka Bohdziewicz
Zaległości podatkowe byłego małżonka ... pomimo rozwodu mogą być Twoim problemem. Gdy rozwiedzeni małżonkowie dochodzą do porozumienia i dzielą wspólny majątek w drodze umowy, to w projekcie umowy podziałowej proponuję, żeby z...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
23.11.2020

Małżeństwo z obcokrajowcem. Jak będą wyglądały sprawy majątkowe?
Agnieszka Bohdziewicz
Jak zawrzeć skutecznie tzw. intercyzę, jeśli polska obywatelka planuje zawarcie małżeństwa z obywatelem Czech? Czy małżeństwo z niemieckim przedsiębiorcą może oznaczać odpowiedzialność jego małżonki za długi związane z jego dział...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
18.06.2019

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – brzmi dobrze …
Agnieszka Bohdziewicz
Gorzej, gdy przyjrzymy się jej dokładnie. Dlaczego? Zapraszam do lektury. Niektórzy obawiają się wspólności majątkowej małżeńskiej, bo z jej istnieniem wiąże się odpowiedzialność za długi z majątku wspólnego. Zw...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
06.03.2019

Spłaciłeś kredyt hipoteczny po podziale majątku, a nieruchomość należy do byłego małżonka
Agnieszka Bohdziewicz
W takim razie jesteś zainteresowany zwrotem takich spłat na Twoją rzecz, a pogląd zawarty w uchwale Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 30/18 potwierdza, że możesz się domagać ich zwrotu przed sądem pomimo pr...