Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
02.08.2018

Czy rozdzielność majątkowa zawsze chroni przed odpowiedzialnością za długi ?
Agnieszka Bohdziewicz
Za ustanowieniem rozdzielności w drodze intercyzy (czyli umowy majątkowej małżeńskiej) bardzo często stoi obawa małżonka – „nie-przedsiębiorcy” o odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez  małżonka przedsi...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
20.06.2018

Kupno mieszkania w trakcie małżeństwa wyłącznie dla siebie
Agnieszka Bohdziewicz
Zgodnie z zapowiedzią z mojego fejsbukowego blogu, przybliżę zasady, jakie żądzą zakupem do majątku osobistego w trakcie wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli stawiacie sobie pytanie, kiedy mamy do czynienia ze wspólno...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
21.05.2018

Udziały małżonków w majątku wspólnym
Agnieszka Bohdziewicz
Udziały w majątku wspólnym to także jedno z kluczowych pojęć, potrzebne do rozumienia wspólności majątkowej małżeńskiej. Wielkość udziałów w majątku ma znaczenie dla podziału majątku. Ta wielkość wyznacza propor...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
13.05.2018

Małżonek przedsiębiorca - odpowiedzialność współmałżonka za jego lub jej długi
Agnieszka Bohdziewicz
Jedna z moich koleżanek, zatrudniona na etacie, ale żona przedsiębiorcy (na podstawie wpisu do CEIDG) zadała mi pytanie: czy ja ponoszę odpowiedzialność za długi mojego męża ? W ten sposób zainspirowała mnie do napisania tego tekstu...