Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
21.05.2018

Udziały małżonków w majątku wspólnym
Agnieszka Bohdziewicz
Udziały w majątku wspólnym to także jedno z kluczowych pojęć, potrzebne do rozumienia wspólności majątkowej małżeńskiej. Wielkość udziałów w majątku ma znaczenie dla podziału majątku. Ta wielkość wyznacza propor...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
13.05.2018

Małżonek przedsiębiorca - odpowiedzialność współmałżonka za jego lub jej długi
Agnieszka Bohdziewicz
Jedna z moich koleżanek, zatrudniona na etacie, ale żona przedsiębiorcy (na podstawie wpisu do CEIDG) zadała mi pytanie: czy ja ponoszę odpowiedzialność za długi mojego męża ? W ten sposób zainspirowała mnie do napisania tego tekstu...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
27.04.2018

Małżonek przedsiębiorca - wpływ upadłości jednego z małżonków na sytuację drugiego.
Justyna Redlak
W przypadku, gdy w dniu ogłoszenia upadłości małżonka pomiędzy nim i współmałżonkiem istnieje wspólność majątkowa, z tym dniem (czyli z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości) wspólność zostaje zastą...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
30.03.2018

Majątek wspólny a majątek osobisty czyli podstawowe informacje o wspólności małżeńskiej
Agnieszka Bohdziewicz
Wspólność małżeńska to bez wątpienia najczęściej występujący ustrój majątkowy. Większość małżeństw przyjmuje to, co proponuje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli wspólność, nie tylko nie wprowadzając zupełni...