Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
18.06.2019

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – brzmi dobrze …
Agnieszka Bohdziewicz
Gorzej, gdy przyjrzymy się jej dokładnie. Dlaczego? Zapraszam do lektury. Niektórzy obawiają się wspólności majątkowej małżeńskiej, bo z jej istnieniem wiąże się odpowiedzialność za długi z majątku wspólnego. Zw...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
06.03.2019

Spłaciłeś kredyt hipoteczny po podziale majątku, a nieruchomość należy do byłego małżonka
Agnieszka Bohdziewicz
W takim razie jesteś zainteresowany zwrotem takich spłat na Twoją rzecz, a pogląd zawarty w uchwale Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 30/18 potwierdza, że możesz się domagać ich zwrotu przed sądem pomimo pr...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
19.12.2018

Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego?
Wielu osobom towarzyszy przekonanie, że dopóki pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, to podział majątku nie jest możliwy. To mylny pogląd. Możliwość dokonania podziału majątku...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
13.09.2018

Czy upływ czasu ma znaczenie dla podziału majątku ?
Agnieszka Bohdziewicz
Podział majątku wspólnego małżonków nie jest obowiązkowy. To znaczy, jego dokonanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Podział majątku jest wyborem małżonków lub byłych małżonków; możliwym do przeprowadz...