Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
19.12.2018

Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego?
Wielu osobom towarzyszy przekonanie, że dopóki pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, to podział majątku nie jest możliwy. To mylny pogląd. Możliwość dokonania podziału majątku...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
13.09.2018

Czy upływ czasu ma znaczenie dla podziału majątku ?
Agnieszka Bohdziewicz
Podział majątku wspólnego małżonków nie jest obowiązkowy. To znaczy, jego dokonanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Podział majątku jest wyborem małżonków lub byłych małżonków; możliwym do przeprowadz...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
02.08.2018

Czy rozdzielność majątkowa zawsze chroni przed odpowiedzialnością za długi ?
Agnieszka Bohdziewicz
Za ustanowieniem rozdzielności w drodze intercyzy (czyli umowy majątkowej małżeńskiej) bardzo często stoi obawa małżonka – „nie-przedsiębiorcy” o odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez  małżonka przedsi...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
20.06.2018

Kupno mieszkania w trakcie małżeństwa wyłącznie dla siebie
Agnieszka Bohdziewicz
Zgodnie z zapowiedzią z mojego fejsbukowego blogu, przybliżę zasady, jakie żądzą zakupem do majątku osobistego w trakcie wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli stawiacie sobie pytanie, kiedy mamy do czynienia ze wspólno...