Blog
Potyczki procesowe
29.06.2022

Czy plik może być dowodem ? Czy plik jest dokumentem ?
Agnieszka Bohdziewicz
„Kto ma w ręku dokument, ten może czuć się bezpiecznie”- takie zdanie z publikacji z 1967 r. odnalazłam w opasłym tomie „Dowody w postępowaniu cywilnym” z serii System Postępowania Cywilnego, Wydawnictwo C.H.Beck. To ...
Potyczki procesowe
08.09.2021

Zamiast przywrócenia terminu w sprawie transgranicznej
Agnieszka Bohdziewicz
Czasami KPC nie wystarczy, a intuicja może zwieść na manowce, czyli o tym, że niekiedy  rozwiązanie znajduje się poza biblią procedury cywilnej.  Polski sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec pozwanego –...
Potyczki procesowe
03.11.2019

Przedsiębiorca w sądzie od 7 listopada, czyli dlaczego warto mieć pełnomocnika zanim wejdziesz w
Agnieszka Bohdziewicz
W Polsce nie ma tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu cywilnym. To znaczy, że oprócz postępowania przed Sądem Najwyższym strona nie musi być reprezentowana przez adwokata czy radcę prawnego. Z tego powodu za ustanowieniem w sporze ...
Potyczki procesowe
16.08.2019

POGRZEB "MASZYNKI DO PRZERYWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA"? czyli o zawezwaniu do próby ugodowej po zmia
Agnieszka Bohdziewicz
Z mojej praktyki procesowej wiem, że zawezwanie do próby ugodowej, czyli inaczej postępowanie pojednawcze, było często wykorzystywane sprzecznie z celem, któremu miało służyć. Rzadko zdarzało się, aby wniosek o zawezwanie zawi...