Blog
Umowy i spory dotyczące umów
25.11.2023

W UMOWACH ROLNIK JAK KONSUMENT - ważne w branży AGRO
Agnieszka Bohdziewicz
Od 07 stycznia 2024 r. rolnicy będą na gruncie umów traktowani jak konsumenci. Oznacza to, że po tej dacie klauzule abuzywne, rozsławione głównie przez spory frankowe,  ale dobrze znane także z umów deweloperskich, mo...
Umowy i spory dotyczące umów
09.04.2019

Wzór umowy czy umowa, której potrzebujesz ?
Agnieszka Bohdziewicz
„Czy ma Pani wzór umowy, z którego mógłbym skorzystać” albo „ Zastosowałem taki wzór umowy, jaki znalazłem”  -  słyszę nie raz.  Czy skorzystanie z wzoru umowy to jednak dobry ...
Umowy i spory dotyczące umów
03.05.2018

Prokura dla wszystkich przedsiębiorców – większe bezpieczeństwo i ułatwienie przy zawieraniu
Agnieszka Bohdziewicz
Konstytucja biznesu, o której wejściu w życie było głośno w ostatnich dniach, wprowadziła istotną zmianę dotyczącą możliwości reprezentowania przedsiębiorcy -   prokurę dla przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ew...
Umowy i spory dotyczące umów
22.03.2018

Wykonanie zastępcze umowy sprzedaży
Agnieszka Bohdziewicz
W ciągu ostatnich lat byłam pełnomocnikiem w kilkudziesięciu postępowaniach o zapłatę, w których dochodzono roszczeń z tytułu zastępczego wykonania umów sprzedaży zboża i rzepaku. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że n...