Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
30.03.2018

Majątek wspólny a majątek osobisty czyli podstawowe informacje o wspólności małżeńskiej
Agnieszka Bohdziewicz
Wspólność małżeńska to bez wątpienia najczęściej występujący ustrój majątkowy. Większość małżeństw przyjmuje to, co proponuje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli wspólność, nie tylko nie wprowadzając zupełni...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
14.03.2018

Intercyza – co to właściwie jest ?
Agnieszka Bohdziewicz
Pojęcie intercyzy jest używane w mowie potocznej i oznacza małżeńską umowę majątkową. Jej celem jest wprowadzenie innego ustroju małżeńskiego niż ustawowy, którym jest wspólność majątkowa. Kiedy można ją zawrzeć? In...