Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
13.05.2024

Małżonek upadłego. Jego sytuacja w upadłości.
Agnieszka Bohdziewicz
 
Prawo upadłościowe naprawdę źle traktuje małżonka osoby, której upadłość ogłaszono, czyli upadłego. Jeśli w małżeństwie upadłego obowiązuje wspólność,  ogłoszenie upadłości wiąże się dolegliwymi skutkami d...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
17.12.2023

Pieniądze na rachunku bankowym. Wspólne czy nie? O tym i nie tylko.
Agnieszka Bohdziewicz
 
Czy podlegają podziałowi?  Nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie. O podziale takich środków decydować będzie, czy pochodzą ze źródeł zaliczanych do majątku wspólnego, a nie to, czy są na wspólnym rach...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
27.08.2023

Nabycie do majątku osobistego. Czy wystarczy samo oświadczenie?
Agnieszka Bohdziewicz
Czy wystarczy samo oświadczenie? To pytanie słyszę bardzo często.  Dobrze, jeśli jest stawiane. Równie często spotykam się bowiem z przekonaniem, że o nabyciu najczęściej nieruchomości do majątku osobistego przesądza oświa...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
11.08.2022

Jak działa intercyza
Agnieszka Bohdziewicz
Intercyza nie jest pojęciem zaczerpniętym z języka prawnego. Nie posługują się nim przepisy. Za to jest często spotykana w użyciu.   Nie wiem jak Wy, ale ja spotkałam się tym, że przez intercyzę potocznie rozumie się rozdzielnoś...