Blog
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
06.03.2019

Spłaciłeś kredyt hipoteczny po podziale majątku, a nieruchomość należy do byłego małżonka
Agnieszka Bohdziewicz
W takim razie jesteś zainteresowany zwrotem takich spłat na Twoją rzecz, a pogląd zawarty w uchwale Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 30/18 potwierdza, że możesz się domagać ich zwrotu przed sądem pomimo pr...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
19.12.2018

Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego?
Wielu osobom towarzyszy przekonanie, że dopóki pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, to podział majątku nie jest możliwy. To mylny pogląd. Możliwość dokonania podziału majątku...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
13.09.2018

Czy upływ czasu ma znaczenie dla podziału majątku ?
Agnieszka Bohdziewicz
Podział majątku wspólnego małżonków nie jest obowiązkowy. To znaczy, jego dokonanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Podział majątku jest wyborem małżonków lub byłych małżonków; możliwym do przeprowadz...
Małżeństwo - Majątek i odpowiedzialność
02.08.2018

Czy rozdzielność majątkowa zawsze chroni przed odpowiedzialnością za długi ?
Agnieszka Bohdziewicz
Za ustanowieniem rozdzielności w drodze intercyzy (czyli umowy majątkowej małżeńskiej) bardzo często stoi obawa małżonka – „nie-przedsiębiorcy” o odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez  małżonka przedsi...